Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Sommarhälsning 2016


Ett inlägg från bloggen: Jesus kommer Snart


Publicerad den 14 juni 2016 08:08. Läs inlägget på bloggen här.

´Hemsidan ”Jesus kommer snart”, och ”Den yttersta tiden” håller sommarlov, och är tillbaka igen om Herren dröjer i början av augusti.

Det som har varit talande för mig, är på det sätt att vi ser det profetiska ordet bokstavlig talat uppfyllas inför våra ögon. Yttre tecken, och det inre vittnesbördet pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka.
Vad kan vi förvänta oss
Vad kan vi förvänta oss inför den tid som ligger framför oss, och på vilket sätt kommer det profetiska ordet att fullbordas? Det vi kan förvänta och förutse för den närmaste tiden, är att vi kommer fortsätta att se samma utveckling som vi har sett i föregående tid, som har varit en tydlig upptrappning mot vedermödans och ändens tid. Genom att jämföra olika händelser i tiden med det som står I Bibeln, kan vi veta hur långt i denna tidsålder vi har kommit.
Vi gör det genom att akta på det profetiska ordet, som är historia som är nedskriven före det att det sker, för att vi ska tro på det, både före och efter det att det får sin fullbordan.
Det profetiska ordet
2 Pet 1: 19-21- Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud
Det profetiska ordet ger oss upplysningar om framtiden, och det samstämmer med andra profetiska uttalanden. Profeterna var inspirerade av Gud och drivna av hans Ande, till att profetera det som Gud önskade att de skulle tala. Gud förkunnar att han inte låter något ske före det att han har talat om det för sina profeter (Amos 3:7)

Paulus uppmanar oss att hålla fast i det profetiska ordet ”som till ett ljus som lys ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Jesus kommer Snart.