Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Shavuot eller Pingsten – En högtid som pekar på uppryckandet?


Ett inlägg från bloggen: Jesus kommer Snart


Publicerad den 9 juni 2016 10:10. Läs inlägget på bloggen här.

Inledning


”Är de judiska högtiderna något som är en skuggbild och blir uppfyllda vid Jesu första och andra komma, och pekar den judiska högtiden Shavuot (Pingsten) på själva uppryckandet av församlingen?”


Inledning


Låt mig slå fast, att när det gäller uppryckandet av Guds församling, så är min tro att denna händelse till skillnad från Jesu synliga återkomst till Israel, kan ske när som helst. Det betyder att denna unika händelse är ”imminent” eller närstående, och kan ske utan några som helst förutgående tecken.


När det är sagt, så är det ändå på det sättet, att Herren i och genom sitt ord, bekräftar och låter bestämda ting ske i rätt ordning och i rätt tid.

Guds uppfyllande av det profetiska ordet


Dan 9: 25 – Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor.  


Vi ser det bland annat när det gäller uppfyllandet av den 69:e årsveckan, som skedde på exakt på dagen, 483 år efter det påbud som blev utsänt av Artaxerxes, i månaden Nisan år 445 f. Kr. (Som efter den julianska kalendern är Marts 445 f. Kr.


Här ser vi en fantastisk precision, där Gud uppfyller sitt ord och sina löften till punkt och pricka. Bara en allvetande Gud, kunde mer än 500 år tidigare ha förutbestämt, på vilken bestämd dag att Messias skulle rida in i Jerusalem och presentera sig själv som judarnas Messias. När Jesus red in i Jerusalem, uppfyllde han det profetiska ordet, då han var ”den Smorde Fursten” som skulle komma. Den 69:e årsveckan var härmed avslutad.
  
Herrens sju högtider


3 Mos 23: 1-2 - 1 Och HERREN talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg till dem: Dessa äro HERRENS högtider, vilka I skolen utlysa såsom heliga sammankomster; mina högtider är dessa.  Men dessa bestämda uppfyllanden, ser vi också på ett helt ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Jesus kommer Snart.