Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

KÄRLEK till Sanningen eller SKEN av gudsfruktan?


Ett inlägg från bloggen: Vårt Dagliga Bröd


Publicerad den 28 juni 2019 15:03. Läs inlägget på bloggen här.

2 Tim. 3:1 ”Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.
2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma,
gudlösa,
3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda,
4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!”Skenet av en falsk gudsfruktan, kan man se idag, där villfarelser och falska läror tar allt större plats i kyrkor och församlingar. Detta leder till att människor förlorar Kärleken till Sanningenoch avfaller från de sanna Gudstron.
Det vilar ett tungt ansvar på de församlingsledare som verkar vara helt blinda inför det som pågår.
I all denna villfarelse som drar fram över världen idag kan förekomma mycket profeterande och många stora tecken och under, men låt er inte luras, för bibeln varnar för att detta ska komma att ske vid tidens slut. 

2 Thess. 2:7 ”Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.
8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.
9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under
10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.
11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen

12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”När kristna församlingar går samman i ekumenik med andra religioner där många menar att alla religioner har samma Gud, då har avfallet gått mycket långt!  


Profete ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Vårt Dagliga Bröd.