Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Kungen kommer! Del 2 Vaksamhet


Ett inlägg från bloggen: Vårt Dagliga Bröd


Publicerad den 22 juni 2019 08:08. Läs inlägget på bloggen här.

Mp3-Undervisning av Sven Reichmann 

Lyssna här>> Vaksamhet   

 
Guds rikes ankomst


Luk. 17:20 ” Då Jesus blev tillfrågad av fariséerna när Guds rike skulle komma svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen.21 Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er." *Kungen kommer, del 2: Vaksamhet.


Helgelse = att lära känna Gud.

Herrens Dag kommer som en fullständig överraskning!
Den dag Jesus kommer tillbaka! Den dag då det blir fred på jorden!

2 Petr. 3:3 ”Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er
4 och frågar: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse."
5 De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord.
6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 

7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.
8 Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. 

9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.
10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.”

Inget fel att vara fundamentalist angående Bibelns Ord!

Var på er vakt! Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?

Människorna i de sist ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Vårt Dagliga Bröd.