Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

ENDAST I GUD har min själ sin ro!


Ett inlägg från bloggen: Vårt Dagliga Bröd


Publicerad den 15 november 2018 11:11. Läs inlägget på bloggen här.

Ps. 62:6 ”Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från Honom kommer ditt hopp.
7 Endast Han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla.
8 Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud.
9 Förtrösta alltid på Honom, du folk, utgjut era hjärtan för Honom. Gud är vår tillflykt. Sela.

10 Människobarn är bara en vindpust, myndiga herrar fulla av lögn. I vågskålen är de för lätta, tillsammans väger de mindre än luft.

11 Lita inte på våld sätt inte ert hopp till stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer.

12 En gång har Gud sagt det, två gånger har jag hört det: Hos Gud är makten,
13 och hos Dig, Herre, är nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar.”

Jesus är ENDA VÄGEN till FADERN.
Joh. 14:1 "Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 
3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.

4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni."
5 Thomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" 6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7 Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader.”

Det finns inga andra vägar att finna verklig frälsning och räddning för evigheten, än genom Jesus Kristus! Låt dig inte luras! 

Nöd och förföljelse
Matt. 24:3 ”När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" 4 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. 

5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, oc ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Vårt Dagliga Bröd.