Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

BEKRÄFTAT: Sverige ska skriva under FN:s migrationsramverk – och öppna gränserna


Ett inlägg från bloggen: Vårt Dagliga Bröd


Publicerad den 19 oktober 2018 09:09. Läs inlägget på bloggen här.

FN:s Generalförsamling

https://samnytt.se/bekraftat-sverige-ska-skriva-under-fns-migrationsramverk-och-oppna-granserna/ Citat: "Den 10 december kommer FN att anta ”Global compact for safe, orderly and regular migration”. Ramverket har som huvudmål att luckra upp nationella barriärer mot migration och införa nya vägar in. Migranterna ska särbehandlas på ett positivt sätt: få hjälp med lån, sänkta avgifter för överföring av pengar till hemlandet, särskild tränad vårdpersonal och höjda straff för brott mot migranter. Samtidigt beläggs medier med munkavle – ingen negativ rapportering om invandringen kommer att tillåtas. Nu bekräftar Regeringskansliet till Samhällsnytt att Sverige ska skriva under ramverket. ”Frågan om införlivande (i nationell lagstiftning – anm.) kommer att aktualiseras när ramverket är antaget”, kommenterar Justitiedepartementets kansliråd till oss. Det föreslagna ramverket är relativt okänt i Sverige – inga större medier har rapporterat om det eller om Sveriges ståndpunkt i frågan. Samhällsnytt har gått igenom det slutgiltiga utkastet till dokumentet som kommer att antas av FN den 10 december och har funnit att dokumentets förslag ligger väldigt långt från den nya ”restriktiva” migrationspolitik som de flesta av de etablerade partierna aviserat."  Citat: "…..”Sverige har uttryckt stöd för ramverket under förhandlingsprocessen, välkomnar den balanserade sluttexten och har för avsikt att ge stöd till dokumentet vid en högnivåkonferens i december. Frågan om införlivande av denna icke-bindande  generalförsamlingsresolution aktualiseras först när ramverket är antaget.”….. Läs mer här: >>++++++++++++++++++++ Läs även: Landsförräderiet av Peter Krabbe:

https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/10/13/landsforraderiet/

Citat: ”Fullt upptagna med att slåss om regeringsmakten, visar våra sjuklöverpolitiker inte 
minsta intresse för valets latenta huvu ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Vårt Dagliga Bröd.