Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Evangelikal fundamentalism borde vara pingströrelsens drivkraft!


Ett inlägg från bloggen: Vårt Dagliga Bröd


Publicerad den 24 juni 2018 21:09. Läs inlägget på bloggen här.

Daniel Alm

Läsvärd artikel hämtad från Aletheia:
http://aletheia.se/2017/06/09/pingst-ffs-daniel-alm-har-fel-om-faran-med-fundamentalism/Citat: ” I ett blogginlägg den 7/6totalsågar nya pingstledaren Daniel Alm fundamentalism. Något han även aktivt varnat för när han undervisar pingströrelsen predikanter. Tidningen Dagen verkar också tycka detta är viktigt då de lyfter fram bloggposten dagen efter.Alm: ”Jag tror att fundamentalismen och galenskapen är två av den sanna pingstväckelsens största fiender. När vi luras att tro att kristen tro är en samling åsikter rinner det andliga livet som av oss. Den församling som fylls av helig Ande frågar inte efter att döma utan letar efter tillfällen att älska.”

Tyvärr är Alm ute och seglar här. Huruvida fundamentalism är ‘den sanna pingstväckelsens största fiender’ eller ej har utan tvekan att göra med vem man låter definiera fundamentalism.

Detta har jag försökt påpeka personligen till Alm i en dialog jag hade med honom på facebook förra året.
Pingstledaren har utan tvekan köpt denna världens nidbild av evangelikal fundamentalism såsom något negativt, farligt och något som bör motarbetas med all kraft.
Den som söker världens acceptans och en karriär i den nya ekumeniken gör rätt i att rata fundamentalism. Faktum är att det är ett måste.

Men, den som förstår fundamentalismens ursprung och sanna mening, inser snart att fundamentalism inte är pingströrelsens största fiende, utan snarare tidiga pingströrelses drivkraft.

Här finner du definitionen av fundamentalism Alm onekligen helt och hållet missat:
Fundamentalism är ett återvändande till vad man uppfattar som en religions eller ideologis grundläggande och ursprungliga lära, och utgör ett avståndstagande från upplevda kompromisser förorsakade av moderna religiösa, etiska, vetenskapliga och politiska idéer. Begreppet sammanblandas ofta med fanatism, extremism, traditionalism, sekterism ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Vårt Dagliga Bröd.