Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

4 OLIKA SÄTT ATT HJÄLPA/LEDA MÄNNISKOR TILL JESUS!


Ett inlägg från bloggen: Jesusliv


Publicerad den 20 oktober 2020 11:11. Läs inlägget på bloggen här.

4 OLIKA SÄTT ATT HJÄLPA/LEDA MÄNNISKOR TILL JESUS! Genom 25 års evangelistgärning har jag och Anette praktiserat olika sätt att få folk frälsta. Självfallet är det endast Gud som drar människor till sig och frälser, andligt "pånyttföder" och förvandlar, men Herren använder enkla och bristfälliga redskap. Viktigt Bibelställe för all evangelisation är Jesu undervisning om sådd och skörd i Matteus kapitel 13, där Ordet som ges ut hamnar hos antingen dålig jordmån eller god sådan där sistnämnda bär god frukt till frälsning. Och därför är all Evangeliets sådd viktig, också där Ordet når dålig hjärtats jordmån eftersom "Evangeliet är Guds kraft till frälsning" som Bibeln lär och Ordet blir "levande och verksamt" i dessa hjärtan för frälsning, fort eller långsamt. Nej, alla blir inte i slutändan frälsta, men alla bör få möjligheten vilket också är Guds vilja.
Nåväl, de 4 olika sätten alltså:
1. Vittnande/predikande till främlingar i "GATUEVANGELISATION" eller varhelst vi möter för oss okända människor, och där vi leder dessa personer i s k "frälsningsbön". Vi har periodvis hjälpt hundratals att ta emot Jesus och frälsning på så vis. Här vet bara Gud hjärtats jordmån och vad Ordet verkar i dem. Fördelen är att man kan nå många på detta sätt, och särskilt människor som annars aldrig skulle få höra evangeliet, detta blir deras enda kontaktpunkt med Evangelium. Nackdelen är dock att man väldigt sällan ser en ordentlig omvändelse och påföljande Jesu lärjungaskap. De flesta av dem verkar fortsätta leva "i världen" som vanligt. Men, det känns fel att förvägra människor möjligheten till frälsning genom att inte praktisera detta sätt, p g a orsaker nämnda ovan. Vi behöver vara synnerligen ledda av Helige Ande vilka vi når på detta vis, vilka vi går fram till och vittnar till. Sedan ingår ju i Gatuevangelisation att stå vid t ex ett "kaffebord" och då kan vi inte välja vem ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Jesusliv.