Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Det viktigaste att omvända sig från som man och hustru


Ett inlägg från bloggen: Leva Med Jesus


Publicerad den 19 oktober 2012 21:09. Läs inlägget på bloggen här.

Bibeln beskriver äktenskapet och mannen och hustrun på flera sätt. Den mest centrala bilden är mannen som Jesus och kvinnan som församlingen. Detta är en bild fylld av kärlek och intimitet i Bibelns värld. Jesus kom för att rädda sin församling, han levde sitt liv för detta enda syfte och han dog på korset för att församlingen skulle få leva. Paulus uppmanar alla män att älska sina hustrur på samma sätt, efter Jesu förebild, och han uppmuntrar hustrun att visa sin man vördnad som vi ser upp till och hedrar Jesus.Jag tror att Gud skapat oss för att fungera bäst tillsammans på detta sätt. Mannen behöver respekt och heder som syre, och kvinnan behöver uppoffrande kärlek och omsorg som syre. Mannen behöver någon som följer honom. Kvinnan behöver ledarskap.Oh så främmande och kanske stötande det kan upplevas i vår kultur, men i Bibelns förståelse blir det så vackert.Paulus uppmanar oss som både män och kvinnor att lämna själviskheten bakom oss, att sätta den andre före oss själva och leva för den andres behov, längtan och vilja. I denna harmoni blir dessa principer vackra och uppbyggande.Vi människor tenderar dock så lätt att göra uppror mot Guds plan och det som är det bästa för oss. För det första hänfaller vi lätt åt själviskheten, och vi blir fixerade vid våra egna behov och önskningar så att vi blir blinda för den andres och förlamade i att möta den andres behov. Vi måste omvända oss från våra själviska begär. När vi i lydnad börjar möta den andres behov börjar vi agera utifrån den plan Gud har bestämt för äktenskapet och då kan det få börja blomma även om det varit öken en lång tid.Jag tror också att när vi är missnöjda med vår partner och den roll den borde spela i äktenskapet tenderar vi att täcka upp för den andre, vilket vi inte kan, vi kan bara åstadkomma en perverterad spegling av den andres roll.En kvinna som saknar ledarskap, kärlek och ansvar från sin man kan ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Leva Med Jesus.