Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Vad är egentligen liberalteologi?


Ett inlägg från bloggen: Rakt på sak


Publicerad den 2 september 2019 15:03. Läs inlägget på bloggen här.

Lyssnar man på en TV- eller radiogudstjänst och prästen läser en bibeltext och sen börjar prata om rättvisemärkt kaffe eller att vara ensamstående pappa med dyslexi och inte med ett ord pratar om Jesus eller lag eller skuld eller förlåtelse eller nåd, så kanske man som kristen bara suckar: "liberalteologi!" 
Eller om man går på en teologisk föreläsning på ett svenskt universitet eller läser en teologisk bok publicerad på 2000-talet och får veta att författaren menar att det mesta av texten troligen är en interpollation (ett inskott) som en skribent gjort 75 år efter Matteus eller att texten uttrycker den unga kyrkans sätt att beskriva vad man tillber i gudstjänsten, utan historisk förankring, då kanske man som kristen suckar "liberalteologi!"Eller om man lyssnar på någon "kristen" tyckare i P1:s "teologiska rummet"  och man får veta att han anser att kristendomen egentligen handlar om att leva i nuet,  då kanske man som kristen suckar "liberalteologi".Men vad är egentligen liberalteologi?Kyrkan har lärt ungefär samma sak i de flesta av kristendomens grundläggande läror i snart 2000 år. Hon har lärt att Bibeln är Guds ord, att Gud är treenig, skapat världens och att världen och mänskligheten förstördes genom Adams syndafall. Kyrkan har lärt att människan syndar och föds i synd, men att skulden för synden sonades genom Jesus Kristus. Han föddes av jungfrun Maria, gjorde under och levde ett rättfärdigt liv. Han undervisade om kärlek och lydnad och gjorde underverk. Han dödades på korset och uppstod ur graven på tredje dagen. Hans död innebar att försoningen mellan Gud och människa är skedd. Efter 40 dagar for han synligt inför sina lärjungars ögon upp till himlen för att därifrån härska på sin Faders högra sida tills han kommer tillbaka för att döma levande och döda. De orättfärdiga döms till en evig död i helvetet och de rättfärdiga får komma till himlen. Rättfärdig blir man genom tro ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Rakt på sak.