Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Villfarelsen Jehovas vittnen


Ett inlägg från bloggen: Soli Deo Gloria


Publicerad den 22 maj 2020 16:04. Läs inlägget på bloggen här.

"Tjuven kommer bara för att stjäla , slakta och förgöra " säger Jesus i Joh 10:10Som varg utklädd till får har tjuven förklädd i Jehovas vittnens klädnad stulit det mesta av trons innehåll och lämnat efter sig ett sargat kadaver.Nådens och trons evangelium har stulits och ersatts av en gärningslära.Löftet om den Helige Andes smörjelse och kraft har bestulits från den troende för att istället endast gälla "de 144000"Nattvardens välsignelse har också fråntagits den som är ett Jehovas vittne. Ett privilegium endast för"de 144000".Namnet Jesus i vilket frälsningen finns och den som Anden vittnar om till förmån för namnet Jehova  som man menar är det korrekta uttalet av Gudsnamnet. Från Jesu vittnen till Jehovas.Kristi gudom, inte minst, har ersatts och bytts ut till att vara en ärkeängel som uppenbarar sig i Kristus. Därmed berövas den troende på frälsningen enligt Rom 10:9"Han svarade : "Se till att ni inte blir  vilseledda. Många ska komma i mitt namn och säga "Jag är Messias, och:  Tiden är nära. Följ dem inte!" ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Soli Deo Gloria.