Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Kritikkänslighet och Narcissism


Ett inlägg från bloggen: Soli Deo Gloria


Publicerad den 3 december 2014 21:09. Läs inlägget på bloggen här.

Ur "Narcissism" psykologguiden.se"En viss grad av narcissism anses sedan länge vara en förutsättning för en sund och hälsosam självbild - man behöver vara i stånd att älska sig själv för att kunna älska andra. För personer med narcissistisk personlighetsstörning har dock de här dragen blivit helt dominerande och skapar istället stora problem, inte minst i relation till andra....Det dominerande draget är en uppblåst självbild, där personen uppfattar sig själv som storartad, upphöjd och framgångsrik. Eftersom grunden för den upphöjda självbilden är väldigt bräcklig kommer personen också att vara mycket känslig för kritik. Till detta kommer också en påtagligt bristande inlevelseförmåga...Kritikkänsligheten kan ställa till stora bekymmer i vardagssituationer, eftersom personen i alla lägen styrs av sin strävan efter makt, status och berömmelse. Det behöver inte nödvändigtvis vara materiella framgångar, utan det är den personliga makten som är viktigast... ..Det blir givetvis så småningom obehagliga konfrontationer med verkligheten, och då ligger depressionen nära. Det är också den vanligaste anledningen till att personen söker hjälp.." Sammanhang och rörelser som inte kan ta kritik - tyder på en osund och narcisisstisk självbild fjärran från det sinnelag som karaktäriserade Herren Jesus Kristus (Fil 2)Soli Deo Gloria ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Soli Deo Gloria.