Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Det märkliga avhoppet och Ulf Ekmans apostolicitet


Ett inlägg från bloggen: Soli Deo Gloria


Publicerad den 4 augusti 2014 21:09. Läs inlägget på bloggen här.

Nog är Ulf Ekmans avhopp från den församling han själv grundat lite märklig, eller snarare mycket märklig. I dagarna har Europakonferensen hållits med inbjudna talare, däribland Israels ambassadör i Sverige. Vad ska exempelvis han tro som en utomstående betraktare? Ger inte Ekmans märkliga turer en förvirrad bild av kristenheten? Ulf Ekman som setts som apostel och ledare i Sverige och utomlands med kontakter i varje hörna av världen - blir nu katolik- ridå! Sent omsider har han kommit till insikt att hela och fulla sanningen finns i Romersk-katolska kyrkan.Nog finns det anledning att ifrågasätta den "apostolicitet" som Ulf Ekman omgett sig själv med? . Aposteln - Ulf Ekman? Hans resa från präst i svenska kyrkan via amerikansk framgångsteologi till Mariaomfamnande katolicism gör att frågetecknen reser sig och duggar tätt. Att många anser sig vara välsignade av hans tjänst kan dock inte räta ut frågorna kring hans eventuella apostolicitet. Är Ulf Ekman på särskilt uppdrag från Gud skall han ju följas - ända till Rom. Visar det sig att han blott är en begåvad karismatisk person i avsaknad av ett reellt uppdrag från Gud finns ju ingen anledning att följa honom på hans resa. Då kan det bli riktigt fel. "Bort det" som Martin Luther kanske skulle sagt. "Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst." Denna liknelse framställde Jesus för dem, men de förstod inte vad det var han talade om." (Joh ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Soli Deo Gloria.