Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

RKK - En fullkomlig kyrka som frälser?


Ett inlägg från bloggen: Soli Deo Gloria


Publicerad den 19 april 2014 13:01. Läs inlägget på bloggen här.

Några reflektioner efter dokumentären i svt - "Påven och pengarna"Hur förenlig med Guds rike är den värdsliga makt som katolska kyrkan besitter i form av egendomar mm? "Skulle katolska kyrkan vara ett företag så hade det varit ett av de största på marknaden i klass med Apple" var ett omdöme som fälldes. Är RKK måhända en modern bild på den rike ynglingen?(Luk 18:22) Hade Jesus månne haft piskan i bagaget om han besökt Vatikanen idag och än en gång drivit månglarna ur templet? "Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.." Jo även katolska kyrkan tycks ha sina brister och tillkortakommanden likväl som alla andra gemenskaper. Samtidigt hävdar man att frälsningen endast finns inom dess väggar. Att man på något sätt äger en fullkomlighet genom vilken Herren verkar. Men är vi inte alla syndare i behov av Guds nåd? Är det inte tydligt också när det gäller RKK? Inte är väl RKK höjd över allt klander? Äger hon en fullkomlighet genom vilken hon kan frälsa syndare? Vem kan föra oss till rättfärdighet utom Kristus?"Om nu fullkomlighet kunde vinnas genom den levitiska prästtjänsten - och på den grunden hade folket fått lagen - varför måste då en annan präst träda fram, en som Melkisedek, en som inte sägs vara lik Aron?" (Hebr 7:11)" En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte som dessa överstepräster bära fram offer, en dag varje år, först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla, när han offrade sig själv. Ty lagen insätter svaga människor till överstepräster, men det ord som bekräftades med ed och kom senare än lagen insätter Sonen, som är fullkomlig för evigt." (Hebr 7:26-28)Kan ett hävdande av den egna fullkomligheten sluta annat än i förödmjukelse?"Ingen är god utom en, och det är Gud"(Luk 18:19)Soli Deo Gloria ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Soli Deo Gloria.