Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Påven eller Anden?


Ett inlägg från bloggen: Soli Deo Gloria


Publicerad den 15 mars 2014 13:01. Läs inlägget på bloggen här.

Ulf Ekman säger i en intervju i Dagen (11/3) att "påven är förvaltaren av läran". Likaså tycks det Katolska synsättet på påven som Kristi ställföreträdare inte bekymra Ekman. Men hur förenliga är dessa Katolska tankegångar med Skriften? Den får tala för sig själv.. "Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er."(Joh 14:18) Jesus står inför att återvända till Fadern och förbereder lärjungarna på att motta Anden. Inte en "papa" eller påve som skulle ta hand om dem.. "Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. ." (Joh 16:7)Anden skulle påminna lärjungarna om Jesu undervisning, förhärliga honom. "Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta"säger Paulus i 1 Kor 12:7. Där Jesus var begränsad att verka genom sin kropp skulle nu Andens närvaro och kraft komma varje troende till del och Guds verk skulle komma att spridas som en löpeld. Tillsammans med alla de heliga skulle de troende med Andens hjälp och smörjelse bevaras på den rätta vägen. Ingenstans i NT talas det om en påve som är satt till att bevara och beskydda läran. Tvärtom var Jesu befallning att inte kalla någon på jorden för sin "fader". Sett i det nytestamentliga perspektivet blir därför den katolska kyrkans struktur med en "ofelbar" påve i topp någonting annat än den gemenskap vi möter i apostlagärningarna.Hur den Katolska kyrkan hamnade på detta villospår kan man väl fråga sig men vad Anden varnade Paulus för tycks här ha fått ännu ett exempel: "Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror." (1 Tim 4:1) Här hänvisas inte till en påvestol utan till ANDEN. Lika lite som det görs i Uppenbarelsebokens sändebrev till församlingarna. "Den som har öron må höra vad Anden ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Soli Deo Gloria.