Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Är Gud ett monster?


Ett inlägg från bloggen: Mimmis blogg


Publicerad den 29 januari 2017 11:11. Läs inlägget på bloggen här.

Ateister brukar ibland argumentera mot kristen tro utifrån teodicéproblemet (att Gud inte både kan vara allsmäktig och samtidigt god), ungefär så här, där en ateist som anser att Gud är ett monster intervjuas här Jag har förr inte kunnat förstå varför ateister tror att kristna har en sådan syn som ateisten framför, alltså att Gud skulle orsaka allt lidande i världen, och ännu värre att detta skulle vara ett straff för synder. Jag har senare förstått att det finns kristna i världen som tror så. Jag kopplar inte alls detta till kristendom, men kan se det ibland i religioner, där människor tar till maktmedlet gud och religion för att utöva ondska.Jag är ju uppvuxen inom pingst, där teologin i denna fråga ser ut ungefär som i Ulf Christianssons sång "pappa vem har gjort" av gruppen  Jerusalem Mycket av det lidande (men inte allt) skulle undvikas om människan handlar annorlunda. Många människor, särskilt kvinnor och barn globalt sett, råkar ut för lidande genom andra människors ondska. Men man kan också lida pga. egen ondska. Jag såg nyligen ett program på kunskapskanalen om läkaren Mukwege på Kunskapskanalen som opererar flickor som våldtagits. Läkaren är son till en pastor, och har en mycket kristen inställning tycker jag. Han betonar att det inte är en skam att ha blivit våldtagen som flickorna tror. och försöker förändra inställningen i samhället där man förskjuter kvinnor och barn från sina familjer pga. skam. Mukwege som är pingstvän (i alla fall har han predikat på Nyhemsveckan och verksamheten stöds ekonomiskt av PMU) har samma synsätt som i den teologi jag känner igen att Gud inte har orsakat detta lidande, utan att det beror på människors ondska.Mycket lidande skulle kunna undvikas om människor handlade annorlunda. Det kan vara alltifrån att undvika kusingifte som kan orsaka extremt svårt handikappade barn (jag har mött flera föräldrapars oerhörda lidande i dessa situationer som gripi ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Mimmis blogg.