Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Att upptäcka Jesus


Ett inlägg från bloggen: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.


Publicerad den 13 maj 2017 15:03. Läs inlägget på bloggen här.

"Kan du tränga in i Guds hemligheter, in i den Väldiges fullkomlighet?" - Job 11:7Stundvis kan jag förnimma och påminnas om Guds allestädesnärvaro. Guds allseende framträder i en ikons förmanande blick. I fåglarnas kvitter i naturens trädgård hörs Guds omsorg om allt han skapat. Doften av helighet från rökelsekaret i en kyrka vigd till Gud får hela varelsen att törsta efter det eviga livets vatten Jesus ger (Joh 4:14).I psaltaren 139 går det att läsa "Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där.". Gud är stor.  Det är en fröjd att få upptäcka Jesus. Det är en stor gåva att vår transcendenta Gud blev människa i Jesus Kristus. Genom inkarnationen upptäcker vi Guds immanens tydligare. "Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). " - Matt 1:23.Kristna brukar ibland tala om Jesus uppståndelse i liknelse av ett frö. Likt ett frö läggs i jorden läggs Jesus i dödsriket. Likt en växt som får asfaltens hårdhet att spricka och ljuset lysa på marken knäcker Jesus dödens portar. Han befriar mänskligheten och hela kosmos från förgängelsen till evigt liv och liv i överflöd.Ett för mig alldelles särskilt sätt att tränga in i Guds mysterier och Hans fullkomlighet är att upptäcka Jesus genom att vända mig till gamla testamentet. Guds frälsningsplan och människokärlek är så häpnadsväckande att historiska händelser och skeenden vittnar om det som skulle och ska komma. Likt frön som fullkomnas i växter fullkomnas gamla testamentets skuggbilder i nya testamentets vittnesbörd om Jesus Kristus. Gud med oss. Smaka på orden och se att Gud är god! Jesus kallas alpha och omega, början och slutet. Gud fanns alltid med oss. Gud finns alltid med oss. Gud kommer alltid finnas med oss. Gud finns. Gud är den ytterst existenta. Gud Är ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också..