Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Att använda kroppen i bön och tillbedjan av Gud


Ett inlägg från bloggen: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.


Publicerad den 17 mars 2015 22:10. Läs inlägget på bloggen här.

Ibland kan det hända att bönen till och tillbedjan av Gud nästan endast utgörs av en "tankemässig" aktivitet. Vissa kristna kan nästan bli "gnostiska" i sitt trosliv och förringa det materiellas roll i sann tjänst inför Gud och glömma bort att Gud faktiskt blev materia för vår skull i Jesus Kristus vår Herre.Det finns otaliga bibelpassager som berör knäböjning och prostrationer som ett uttryck för tillbedjan. Några exempel på detta är:"Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud" (Upp 7:11)Matthew 2:
"De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra." (Matt 2:11) "Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill." (Matt 26:39) "Då öppnade Herren Bileams ögon. Han såg Herrens ängel stå på vägen med draget svärd, och han föll ner på sitt ansikte inför honom" (4 Mos 22:31)För de som är intresserade kan det vara intressant att belysa att denna aspekt av tillbedjan fortfarande gör sig gällande i ortodoxt kristet trosliv. Ett exempel på detta är Zemnoy poklon.Jag är övertygad om att det kan vara en stor glädje att inte bara be med sitt sinne utan även låta hela sin varelse vara delaktig i bönen. Ty människan är själ, ande och kropp (1 Thess 5:23). ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också..