Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Pilspetsböner


Ett inlägg från bloggen: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.


Publicerad den 4 januari 2015 00:12. Läs inlägget på bloggen här.

I Matt 6:7-8 står det "Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det."Ibland när jag ber händer det att jag trasslar in mig i långa meningar med många ord eller invecklade resonemang. När detta ibland kanske tynger mer än hjälper tror jag att pilspetsböner kan vara en god böneteknik. Pilspetsböner, det vill säga korta fokuserade böner, som symboliskt kan liknas vid träffsäkra pilar som skjuts upp mot himmelen och skingrar otrons moln med sina vassa uddar. Denna typ av böner praktiserades bland annat vad jag vet av de kristna eremiterna i Egyptens öknar och även den älskade Jesusbönen inom den Ortodoxa Kyrkan bör kunna betraktas som en form av pilspetsbön.Pilspetsböner som kan vara goda att lägga på minnet kan exempelvis vara "Fadern är min förtröstan, Sonen min tillflykt, Den Helige Ande mitt beskydd. Heliga Treenighet, ära vare dig!", "Herre förbarma, dig.", "Herre Jesus Kristus Guds Son förbarma dig över mig syndaren.", "Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp." och "Min heliga skyddsängel bevara mig från allt ont.".Självklart kan de faktiska orden i korta pilspetsböner variera. Även verser ur psaltaren och andra bibelcitat kan inspirera. Slutligen vill jag inte förringa den mäktiga kraft som ryms inom Jesus heliga namn.
Helige Ande, lär oss att be. ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också..