Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Typologier


Ett inlägg från bloggen: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.


Publicerad den 2 november 2014 11:11. Läs inlägget på bloggen här.

I detta inlägg tänkte jag enbart klippa in en del av ett skolarbete jag gjort om typologier och hoppas att det kan vara intressant för mina läsare om de önskar inspiration för att närma sig Jesus genom GT. Jag har inga anspråk på att ha gjort objektiva eller korrekta tolkningar.

Uppgiftens formulerades som: "Vi har nu lärt oss att både de nytestamentliga författarna (inklusive Jesus själv) och och de apostoliska fäderna tolkade Bibeln typologiskt, dvs. de såg i det gamla testamentet typer/symboler/representanter av personer och händelser i det nya testamentet. Använd er fantasi och koppla ihop de personer ur gamla testamentet som Melito av Sardis nämner med händelser i Jesu liv. Melito menar att Kristus var delaktig i alla dessa personer och säger att Kristus (citat översatt från Breck sid. 55):

”är den som var mördad i Abel, bunden i Isak, utvandrad från sitt land i Jakob, såld i Josef, utelämnad (”exposed”) i Moses, slaktad i lammet, jagad och fången i David, förnedrad i profeterna”."


Enligt mig finns det många möjligheter att finna kopplingar mellan Abel och Jesus. En tänkbar likhet som även kan fungera som en nyckel för att finna flera är att båda frambär offer (1 Mos 4:4 & Joh 17:19). Det kan också vara angeläget att lägga märke till att både Abel och Jesus var herdar, och som herde offrade Abel "de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin hjord" vilket antagligen var får. Denna aspekt för mina tankar till att Jesus är Guds lamm som bär och borttager världens synder (1 Mos 4:2-4, Joh 10:11 & Joh 1:29). Det kan också uppmärksammas att båda offren verkar beskrivs i gott ljus (Ef 5:2 & Heb 11:4). Då jag valde att utöver Johannesevangeliet läsa Lukasevangeliet kan det också vara intressant att beakta att liksom Abel i Hebreerbrevet 11:4 fick vittnesbördet av att vara rättfärdig, deklareras också Jesus av ett vittne att vara rättfärdig (Lukas 23:47). För min egen del anar ja ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också..