Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Faderns glädje


Ett inlägg från bloggen: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.


Publicerad den 1 september 2014 11:11. Läs inlägget på bloggen här.

I kapitel 8:a i Ordspråksboken talar visheten om sig själv. I vers 22-36 kan vi läsa: "Herren skapade mig som det första, som begynnelsen av sitt verk, för länge sedan. I urtiden formades jag, i begynnelsen, innan jorden fanns. Innan djupen blev till föddes jag, när det ännu inte fanns källor med vatten, innan bergen fått sin grund, innan höjderna fanns föddes jag, när han ännu inte gjort land och fält eller mullen som täcker jorden. När han spände upp himlen var jag där, när han välvde dess kupa över djupet, när han fyllde molnen däruppe med kraft och lät djupets källor bryta fram, när han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grundvalar, då var jag som ett barn hos honom. Jag var hans glädje dag efter dag och lekte ständigt inför honom, jag lekte i hela hans värld och gladde mig med människorna. Hör nu på mig, mina barn. Lyckliga de som följer min väg. Lyssna till mina förmaningar och bli visa, förkasta dem inte. Lycklig den människa som hör på mig, som vakar vid min dörr dag efter dag och väntar vid min tröskel. Ty den som finner mig finner livet och vinner Herrens välbehag. Men den som försmår mig skadar sig själv, de som hatar mig älskar döden."Det är inte ovanligt att kristna förknippar visheten med Guds logos (ordet) som fanns hos Gud från begynnelsen och som vilket allting har blivit till igenom och som inkarnerade (blev människa) i Jesus Kristus. I 1 Kor 1:23-24 säger Paulus bland annat "men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet.". Jesus Kristus är Faderns glädje. Jesus Kristus är evangeliet, det glada budskapet. Senare i 1 Kor 1:30 berättar Paulus att Jesus Kristus har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Jag önskar också, att liksom Jesus Kr ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också..