Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Julens budskap


Ett inlägg från bloggen: Nehushtan - broken to pieces


Publicerad den 25 december 2015 00:12. Läs inlägget på bloggen här.

Bild från filmen "Vägen till Betlehem" (2006).

"'Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss." (Matt 1:23).Här må du nu betänka, vilket hjärta det gudomliga majestätet kan ha till dig, då han av sin blotta barmhärtighet och av medlidande med din jämmer och ditt stora elände, utan din förtjänst, ja, i din synd, sänder dig sin enfödde Son, lägger honom i jungfruns sköte och säger till dig: 'Se, det är min älskade Son, som, åt dig född och given, skall frälsa dig från dina synder, vara din tröst, hjälp och frälsning' - ja, säger jag, har han ett sådant hjärta till dig så besinna, om du eller någon människa (som dock alla är orättfärdiga) skulle vilja skada den, åt vilken du skänkt din egen son och allt hans arv? Därför måste ju Fadern i denne sin Son, som är oss född och given, vilja benvisa oss idel gudomlig nåd, förbarmande och kärlek. Nu ges han endast åt dem, som mottar honom och vill trösta och glädja sig av honom. Och genom denna stora gåva och välgärning betygar och bevisar Gud på det mest uppenbara sätt, att han inte mer vill vara vred på oss eller fördöma oss."(M. Luhter. Ur "Manna för Guds barn"). ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Nehushtan - broken to pieces.