Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Vem får nalkas Herren?


Ett inlägg från bloggen: Nehushtan - broken to pieces


Publicerad den 26 november 2015 00:12. Läs inlägget på bloggen här.

"'Vem får gå upp på HERRENS berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta' (Ps 24:3-4).På denna fråga svarar inte David: En biskop, doktor, furste. Inte heller: en präst, en munk. Inte heller: en man, en kvinna. Inte heller: en lärd, vis, värdig, rik, ty Gud har inte anseende till sådana. Han föraktar inte heller dem, hos vilka han inte finner något av allt detta, ty sådant är allt fördömt där det är det enda man har att berömma sig av. Ja, vad som är ännu mer anstötligt, han säger inte: den som har bedit eller sjungit så och så många psalmer, fastat så många dagar och vakat så många nätter, den som predikat för andra, varit ödmjuk, mild, vänlig, den som förstår alla konster och språk, har alla möjliga dygder och goda verk - nej, utan endast den som har detta enda, att han har oskyldiga händer och ett rent hjärta. Men vem är ren och oskyldig? Svar: Ingen utom Herren Kristus ensam. Alla andra är orena och kan inte renas genom egna krafter eller ansträngningar utan endast genom nåden och tron. Därför är det endast en kristen, som har ett rent hjärta, dvs han börjar att bli ren, men är ännu i många stycken oren. Och han renas, fastän han [genom Kristus] är helt och hållet ren."(M. Luther. Ur "Manna för Guds barn") ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Nehushtan - broken to pieces.