Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Dröj inte med att bedja


Ett inlägg från bloggen: Nehushtan - broken to pieces


Publicerad den 3 oktober 2015 22:10. Läs inlägget på bloggen här.

"'Var ... uthålliga i bönen' (Rom 12:12).Vänj dig sålunda att om aftonen med ett "Fader vår" gå i säng ochinsomna, och om morgonen åter stå upp med det. Och bed när tid och rum tillåter, innan du gör något annat, så att du, utan avseende på om du är skicklig eller inte, hinner innan djävulen överaskar dig och förmår dig att dröja, och emot hans vilja börjar bedja, om du än finner dig vara helt oskicklig till det. På samma sätt skall du också göra, om han anfäktar dig för din ovärdighets skull och vill förmå dig att dröja, tills du blir frommare. Ty om du inte vill bedja förrän du blir värdig, så får du aldrig bedja. Träng dig därför igenom mitt under denna känsla och tag ett språng över värdighet och ovärdighet, vore du också mitt i synden. Ja, hade du också i denna stund fallit och alldeles nyss syndat, vad skulle du göra? Vill du därför avhålla dig från bönen? Nej, utan långt hellre må du mitt i synden knäfalla och bedja av hjärtat: 'Ack, käre Fader, förlåt och hjälp mig från synden!' så att du inte sjunker ännu djupare och evigt förblir i den. Du måste ju även mitt i döden och all olycka bedja, och det desto starkare, ju djupare du ligger däri."(M. Luther. Ur "Manna för Guds barn"). ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Nehushtan - broken to pieces.