Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Jag är främling...


Ett inlägg från bloggen: I Väntans Tid


Publicerad den 3 januari 2013 12:12. Läs inlägget på bloggen här.

Jag är främling, jag är en pilgrim; Blott en afton, blott en afton bor jag här. Gör mig ej hinder, ty jag vill följa Guds folk till strids genom ök'n och bölja! Jag är främling, jag är en pilgrim; Blott en afton, blott en afton bor jag här.Till det land mitt öga blickar; Evigt strålar, evigt strålar solen där. I främlingslandet är mörkt och farligt; Där går jag vilse och stapplar snarligt. Till Guds Kanaan mitt öga blickar; Evigt strålar, evigt strålar solen där. Jorden har ej den ro jag söker, Nej jag längtar, nej, jag längtar till Guds stad. Där gråter ingen, där slutar nöden, Där bor ej synden, dit når ej döden. Jorden har ej den ro jag söker, Nej jag längtar, nej, jag längtar till Guds stad. Hulde herde, blott ett jag beder; Följ och led mig, följ och led mig alltid du, Så att jag ilar städs' dig till möte, till dess jag vilar uti ditt sköte! Hulde herde, blott ett jag beder: Följ och led mig, följ och led mig alltid du! ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av I Väntans Tid.