Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Daniel 12, Profetia över tidens slut.


Ett inlägg från bloggen: I Väntans Tid


Publicerad den 9 augusti 2012 09:09. Läs inlägget på bloggen här.

(Text och förklaringar hämtade från Handbok för Livet)    


Profetia över tidens slut
Dan.12:1 ”Då ska Mikael, den mäktige änglafursten som vakar över ditt land, resa sig och strida för er i himlarna mot sataniska makter. Det kommer att bli en tid av ångest för dina landsmän, som ska bli värre än något av alla de lidanden som under årens lopp drabbat dem. Men ändå ska var och en bland ditt folk, som har sitt namn skrivet i boken, uthärda denna tid.
(Se även: Jer.30:7; Hes.5:9; Dan.7:10; 9:12; 10:21; 12:4; Mark.13:19).
Förklaring: Stora lidanden väntar Israel. Jeremia har beskrivit framtiden på ett liknande sätt (Jer.30:7) och även Jesus (Matt.24:21ff). Men för den som tror finns det också ett klart uttalat hopp och löften inför evigheten.
 
 2 Många av dem vilkas kroppar ligger döda och begravna ska stå upp, en del till evigt liv och andra till evigt fördärv.

(Se även: Jes.26:19; Joh.5:28-29).
Förklaring: Detta är en tydlig hänvisning till att alla människor, både onda och goda, kommer att uppstå, fast deras eviga väl och ve kommer inte att bli detsamma.
Fram till denna tid hade undervisningen om ett evigt liv varit sparsam, även om varje israelit förväntade sig medborgarskap i Messias återupprättade och eviga rike.
Dessa ord om att både frälsta och ofrälsta skulle komma att uppstå till sina kroppar var något nytt och dramatiskt. (Det finns fler hänvisningar till denna uppståndelse i Gamla testamentet t ex Job 19:25-26; Ps.16:10 och Jes.26:19.)

 3 De som är visa ska lysa som solen, och de som vänder många till rättfärdighet ska stråla som stjärnor i evighet.
(Se även: Jes.53:11; Joh.5:35).
Förklaring: Mångas mål i livet är att bli en uppvaktad ”stjärna” i nöjes- eller idrottsvärlden, men ganska snart upptäcker man att det finns en baksida och framförallt att upphöjelsen inte är bestående.
Gud ger oss ett bättre alternativ som varar i evighet. Den som vittnar om Gud ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av I Väntans Tid.