Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Daniel 11, Ängeln förutsäger framtiden.


Ett inlägg från bloggen: I Väntans Tid


Publicerad den 9 augusti 2012 07:07. Läs inlägget på bloggen här.

(Text och förklaringar hämtat från Handbok för Livet)

Ängeln förutsäger framtiden
Dan.11:1-2 ”Men nu ska jag visa dig vad som ligger i framtiden. Ytterligare tre persiska kungar kommer att regera och efterträdas av en fjärde, mycket rikare än de andra. Han kommer att använda sin rikedom i politiska syften och förbereda krig mot Grekland.

Förklaring: Babylon blev besegrat av Medien-Persien, som i sin tur blev besegrat av Grekland. Den grekiske härskaren Alexander den store lade på kort tid under sig det mesta av Mellanöstern och Medelhavsområdet. Efter hans död delades riket i fyra delar. Ptolemaios i Egypten tog kontrollen över södra halvan av Israel, och Seleukos i Syrien över den norra.
Avsnittet 11:1-20 handlar om deras kamp på 200-talet f Kr om herraväldet över det landområde som Gud gett till sitt folk. Avsnittet 11:21-39 handlar om hur Israel förföljdes under Antiochos IV Epifanes. 11:40-45 beskriver händelser vid tidens slut. Antiochos kommer i bakgrunden när bilden av Antikrist tonar fram allt starkare.

Den himmelske budbäraren uppenbarade vad som skulle ske med Israel i framtiden (se 10:20-21). Det är bara Gud som kan uppenbara framtiden på detta sätt. Han har kontroll över det historiska händelseförloppet samtidigt som han är intresserad av de små händelserna i varje människas liv. Hans planer blir alltid verklighet, vare sig det gäller enskilda individer eller nationer.
Den fjärde persiske kungen kan vara Xerxes I (486-465 f Kr), också känd under namnet Ahasveros i Esters bok. Han startade krig med Grekland på bred front.

3 Då ska en mäktig kung uppstå i Grekland, en kung som kommer att regera över ett stort rike och genomföra allt han beslutar sig för.
(Se även: Dan.5:19; 8:4-5,21; 11:16,36).
Förklaring: Denne mäktige kung i Grekland är Alexander den store, som besegrade Medien-Persien och lade på bara fyra år under sig en stor del av den då kända världen.

4 Men när hans makt är ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av I Väntans Tid.