Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Dagen 17/12-13: Flummigt om mission


Ett inlägg från bloggen: Dagenreflektion - Det här är en blogg som reflekterar över innehållet i Dagen.


Publicerad den 17 december 2013 21:09. Läs inlägget på bloggen här.

I en artikel i Dagen idag, berättas att det missionsdokument som Kyrkornas Världsråd har arbetat med sedan 2006, i år har presenterats vid generalförsamlingen i Korea och nu har översatts till svenska, av Svenska missionsrådet, och Sveriges kristna råd.
 
Efter genomläsning är jag rådvill. Vad betyder detta? Har man misslyckats så kapitalt med översättningen, eller är dokumentet verkligen menat att vara så poetiskt-andligt högtflygande, så fullt av luddighet, och så otydligt?
 
Är det så det blir i brett ekumeniska sammanhang där allas röst ska höras, ingen trampas på tårna, och omvärlden i alla dess färger och former skall visas hänsyn till självutplåningens yttersta gräns? Vad händer då med Guds sanna evangelium? Vad händer med det glada budskapet, det enkla, men omvälvande, livsförvandlande evangeliet? 
 
Enligt artikeln vänder sig dokumentet till en vidare läsekrets, alltså inte bara de invigda medlemskyrkorna och organisationerna. Man förväntar sig därför ett lättläst, tillgängligt dokument som på något sätt kan ge vägledning i frågor om mission. Enligt Robert Odén handlar missionsdokumentet nämligen om "vad mission är".

 
Jag är inte helt övertygad:
 

"Spiritualiteteten ger den djupaste meningen åt våra liv och motiverar våra handlingar. Den är en helig gåva från Skaparen, kraften att bejaka och vårda livet. Denna missionens spiritualitet har en förvandlande dynamik som genom människors andliga engagemang kan förändra världen med Guds nåd. Hur kan vi återerövra mission i form av en omvandlande spiritualitet som bejakar livet?" (Punkt 3)
 

"I dagens pluralistiska och komplexa värld möter vi människor med många olika religioner, ideologier och övertygelser. Vi tror att Livets Ande skänker glädje och liv i överflöd. Därför kan Guds ande återfinnas i alla kulturer som bekräftar livet. Den heliga Anden verkar gåtfullt och vi förstår inte fullt ut Andens ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Dagenreflektion - Det här är en blogg som reflekterar över innehållet i Dagen..