Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Dagen 22/11-13: Simple Churches


Ett inlägg från bloggen: Dagenreflektion - Det här är en blogg som reflekterar över innehållet i Dagen.


Publicerad den 22 november 2013 14:02. Läs inlägget på bloggen här.

Precis som citationstecknen skvallrar om i artikelrubriken "Enkla församlingar" i Dagen idag, så är begreppet översatt från engelskan. 
 
"Simple churches", eller "organic churches", "essential churches", "primitive churches", "relational churches" och "micro-churches" är andra ord för i stort sett samma företeelse. Dessa kan i sin tur härledas till 70-talets "house church"-rörelse.
  
Det handlar alltså om en rörelse som under de senaste tio åren så sakteliga fått nytt liv. En grundtanke är att "vara kyrka" där människorna finns, att nå ut med evangeliet och att skapa relationer. Att samla en grupp kristna på en plats så som många kyrkor gör på söndag förmiddag, är för Peter Farmer "kontraproduktivt". Kyrkans sociala sammansättning och traditioner kring hur man firar gudstjänst gör det dessutom svårt för t ex en muslim att känna sig hemma i en traditionell kristen kyrka.
 
Förespråkarna för "Simple Churches" menar också att det handlar om "return to basics", att gå tillbaka till ursprunget, där man tar intryck av och efterliknar den ursprungliga kyrkans enkelhet och brist på fasta strukturer och traditioner. Det behövs exempelvis inte några skolade ledare eller någon formell liturgi för att gudstjänsten ska kunna hållas.
 
Frågan är om det är en bra idé att utgå ifrån Apostlagärningarnas beskrivning av hur den första kyrkan såg ut. Kyrkan var från början liten, men enligt Apostlagärningarna växte den dagligen, vilket efter hand ställde högre krav på organisation. På andra ställen i bibeln finns det tydligare riktlinjer för hur kyrkan ska se ut och fungera. Kristus är huvudet för församlingen, som också ska bestå av "ledare" och "äldste" osv. 
 
Vad är då syftet med den kristna församlingen, med kyrkan? Förutom att vara salt och ljus i världen, bärare och förmedlare av det glada budskapet, är vi beroende av en plats för uphöjandet av Gud, lovprisning, underv ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Dagenreflektion - Det här är en blogg som reflekterar över innehållet i Dagen..