Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Trons gåva i funktion


Ett inlägg från bloggen: Garan


Publicerad den 24 augusti 2012 15:03. Läs inlägget på bloggen här.

Matt.17:17-20, "om ni har tro bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig." Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Alltså tala till problemet - trons gåva i fuktion. Denna har vi inte alltid i besittning utan den får väntas in. Det är bara Gud som kan införliva den i våra hjärtan. Jesus säger att det räcker med ett senapskorn av denna tro för att berg skall flytta på sig. Det handlar alltså inte om vanlig bön, utan när denna tro är i funktion hos troende är det vi som skall tala till problemet.I matt 17:14-21 förstår vi att lärjungarna vid detta tillfälle inte hade denna tro Jesus talar om. De försökte i egen kraft och misslyckades. Denna tro går inte att arbeta fram. I Bibeln finns många löften och vi kan tro på dem men vi kan inte tillägna oss det. Varför? Det går inte genon vanlig förståndstro. Vi har väl alla gjort försök men efteråt stått där besvikna att inget hände, bönesvaret uteblev. Alltså den tro vi haft vid tillfället har inte varit den tro Jesus talar om. Denna tro har vi inte alltid i besittning, den måste väntas in. Jesus säger till pappan med den sjuke sonen: "Allt förmår den som tror", Mark 9:23. Räcker med en tro som ett senapskorns storlek. Men att mena att utan nåden och ett gudomligt införlivande är ägare till en kraft som kan flytta berg är en farlig inbillning. Här har det blivit mycket besvikelse istället för glädje.Men vi kan lita på Jesu makt, nåd, kraft och närvaro. Den helige Ande kan i ett ögonblick komma och himmelens fönster öppnas. Vad jag menar är alltså att vi inte ständigt vid alla tillfällen är i besittning av det lilla senapskorn av tro Jesus talar om. Att praktisera något som man inte äger leder till överdrifter på det andliga området vi kan se i kristenheten idag./garan ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Garan.