Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Sann glädje


Ett inlägg från bloggen: Garan


Publicerad den 18 augusti 2012 00:12. Läs inlägget på bloggen här.

Sann Glädje , en Andens frukt Gal 5:22.Denna är inte beroende på omgivningen och omständigheter för att den skall upplevas och bli synlig. Det handlar om en relation med Jesus i ordet och i bönen. Det blir en äkta glädje även om omständigheterna och omgivningen talar emot oss. Hjärtats glädje, det är inget med det utvärtes som kan synas, såsom skratt och sttändigt leende på läpparna. Nej, det är glädje i hjärtat - överflödande glädje i Herren. Det står i Bibeln: "Fröjd i Herren är er starkhet."Detta är en glädje som jag inte säljer för alla pengar i världen. Som Lapp-Lisa sjunger: "Jag byter ej bort den skatt jag fått för millioner jag mår så gott." En världslig människa kan ha en konstgjord glädje, men en pånyttfödd kristen får sin glädje införlivad genom den helige Ande och som kan behållas under livets alla förhållanden. Den är gratis fritt och för intet. Det handlar inte om de manifestationer vi kan se i det som är en del i det som en del förkunnare kallar "holy drunknes/helig fylla. Gå gärna in och läs mer om detta påhttp://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_146.html/garan ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Garan.