Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Världens bästa kyrka? Del 1


Ett inlägg från bloggen: Liten


Publicerad den 10 maj 2011 19:07. Läs inlägget på bloggen här.

Sociologi vs Teologi

Förr eller senare dyker nya mode-ord upp i Svenska kyrkan. Oftast senare. Och nu har sedan en tid tillbaka ord och begrepp från tjänsteteorin dykt upp i den kyrkliga vokabulären.Man kan bemöta talet om kvalitet, kunder och tjänster i kyrkliga sammanhang på olika sätt.
Antingen är man helt enkelt skeptisk mot det mesta som är nytt, eller så vill man visa sig modern och försöker flasha med den nya terminologin.
Eller så kan man helt enkelt undersöka saken lugnt och sansat.

Man bör väl ha ett öppet sinne? Vem vet, kanske är detta något man kan ha användning av. Om man kan förbättra en organisation spelar det kanske ingen roll varifrån själva teorin kommer ifrån, om det så är från företagsekonomin eller det militära. Vetenskapen söker sanningen, och sanningen är ju Jesus Kristus.

Låt oss titta lite på några populära begrepp inom tjänsteteorin:
Med kvalitet menar man det man vill uppnå med verksamheten. Har man ett mål att uppnå en viss kvalitet bör man finna olika sätt för att pröva att målen verkligen uppnås. Man talar då om kvalitetssäkring
Med producent menar man den som producerar en tjänst som någon annan skall konsumera.
Med tjänst menar man en vara som inte är en produkt (bil, möbel etc) utan en tjänst som utförs av producenten.
Med kund menas den som konsumerar tjänsten.
Med kundrelation menar man relationen mellan producent och kund.

Även om det kan kännas motigt att använda såna här världsliga termer i andliga sammanhang, kan man väl ändå se kyrkan som en organisation. I så fall borde man kunna applicera tjänsteteori på kyrkan.

Problemet med det hela är att man ”råkar” använda begreppen fel.
Inom religionssociologin väljer man att förstå präster och övrig personal (döpta eller ej) som producenter, och de övriga som ex. firar en gudstjänst kallar man kund.
Dvs med ens har gudstjänsten blivit en föreställning som framförs inför en publik. Men d ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Liten.