Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Dualism och kristen tro


Ett inlägg från bloggen: En rätt så katolsk blogg...


Publicerad den 29 augusti 2020 16:04. Läs inlägget på bloggen här.

 Läser i historieböckerna om hur populär manikeismen var i Asien på 4-, 5- och 600-talen i Asien och hur indo-grekiska munkar spred den vidare från Persien längs Silkesvägen så att den i Kina blev jämbördig med buddhismens mer teistiska mahayana och de kristna missionärerna från Syrien. Intressant. C.S. Lewis skrev om dualismen -- manikeismen är en fullständig dualism -- i följande lilla essä, som jag använde med många elever under åren:De alternativa gudsbegreppen
Är man kristen, behöver man inte tro att alla de andra religionerna skulle vara idel osanning. är man ateist, måste man tro att kärnan i all värl-dens religioner helt enkelt är en enda stor lögn. Är man en kris-ten, står det en fritt att tro att alla dessa religioner, även de mest ku-riösa, åtminstone rymmer en aning sanning. 
När jag var ateist, försökte jag intala mig att större delen av mänskligheten alltid haft  orätt i den fråga som angick den mest. När jag blev kristen, kunde jag ha en mera frisinnad syn. Men att vara kristen betyder naturligt-vis att tro att kristendomen, där den skiljer sig från de andra religio-nerna, har rätt och de fel. Det är som i aritmetiken - det finns bara ett enda rätt svar på ett räknetal och alla andra svar är felaktiga, men somliga av de felaktiga svaren står mycket närmare det rätta än an-dra.Den första stora indelningen av mänskligheten är i 
1 majoriteten, som tror på Gud eller gudar av något slag, och 2 minoriteten som inte gör det. 
I detta avseende hör kristendomen till majoriteten - till samma grupp som de gamla grekerna och romarna, de nutida natur-folken, stoikerna, platonikerna, hinduerna, muslimerna osv, i mot-sats till de västeuropeiska materialisterna.Och nu går jag vidare till nästa indelning. De som tror på Gud kan indelas med hänsyn till vad slags Gud de tror på. Det finns två olika uppfattningar i denna fråga. 
Den ena är, att han står bortom gott och ont. Vi männ ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av En rätt så katolsk blogg....