Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Är Mission viktig?


Ett inlägg från bloggen: Acts20:24


Publicerad den 29 maj 2020 14:02. Läs inlägget på bloggen här.

Är mission föråldrat? Behövs mission? Är det fortfarande relevant att vi sänder ut missionärer till att nå andra folkslag med evangelium? Kallar Gud fortfarande enskilda kvinnor och män till mission? 
Jag vill i denna text förklara att mission absolut inte är föråldrat utan att Gud fortfarande har en längtan att människor från varje etnisk folkgrupp ska få en chans att höra om Hans kärlek till dem och därför kallar han fortfarande män och kvinnor till mission. 
För dig som tycker det är oklart med vad mission är, så handlar mission om att varje troende är kallade att ta evangelium om Jesus Kristus till varje folk, stammar och språk. Det handlar om Missionsbefallningen som Jesus gav till sina lärjungar strax innan Han lämnade denna jorden för att stiga upp till sin Far i himlen, "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er...." (Matt 28:19-20). Han kallar oss att gå ut i hela världen och göra lärjungar av folken. 
I Apostlagärningarna 1:8, "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." indikerar Jesus att detta arbete skulle börja hemma i vårt samhälle och spridas därifrån. Men det handlar inte om att vi först måste slutföra arbetet hemma innan vi kan gå vidare till nästa stad och nästa land. Coca Cola har ett devis, "Tänk globalt, agera lokalt" och jag tror att vi måste tänka på ungefär samma sätt. Om vi endast tänker lokalt så kommer vi aldrig att börja agera globalt. 
Ibland är det så att vi har ett för snävt tunnelseende så att vi inte ser något annat än vår egen plats. Vi tror inte att vi är kallade till mission utan att detta är till för ett fåtal människor. Men jag vill påstå att även om vi inte är känner oss kallade att flytta till ett annat land ell ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Acts20:24.