Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Därför tror jag inte på dödsstraff idag.


Ett inlägg från bloggen: MANINNABLOGGEN


Publicerad den 20 september 2015 20:08. Läs inlägget på bloggen här.

Enligt Mose lag var dödsstraff legitimt.

Exo 21:12  Den som slår någon så att han dör, skall straffas med döden. 
Mat 15:4  Gud har sagt: Hedra din far och din mor och: Den som förbannar sin far eller mor skall straffas med döden. Osv...

Jesus kommer 
Mat 5:38  Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand.Mat 5:39  Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom.
Överheten har makten att bestraffa, vilket även ger den rätten att välja metoden för detta, om överheten inte väljer dödsstraff så är det rätt metod och inte upp till enskilda medborgare att besluta annorlunda. Även detta beslut kan styrkas av bibelstycken.


Underordna dig din regering. 

Rom 13:1  Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom.Rom 13:2  Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva.Rom 13:3  Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den.Rom 13:4  Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Exempel då Herren benådar och inte straffar den skyldige med döden i G:a Testamentet innan Moses.


Gen 4:8  Kain talade med sin bror Abel, och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. 
Gen 4:9  Och HERREN sade till Kain: "Var är din bror Abel?" Han svarade: "Jag vet inte. Skall jag hålla reda på min bror?" 
Gen 4:10  Då sade han: "Vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken! 
Gen 4:11 ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av MANINNABLOGGEN.