Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Tänker på David


Ett inlägg från bloggen: MANINNABLOGGEN


Publicerad den 7 augusti 2015 17:05. Läs inlägget på bloggen här.

Tänker på David som mediterade på Guds lag dag och natt...
Gjorde han det bara för att han levde under lagen i gamla testamentet? Jesus uppfyllde lagens krav och vi som lever nu blir inte räddade av att följa lagen utan av tro på Jesus Kristus endast av nåd, men Jesus befallde oss att älska varandra också...Hur visar det sig? Om vår strävan efter att följa lagen inte räcker till utan blir lagisk och hycklande utan kärlek, hur kan vi vara lika hängivna kärlekslagen som David var till den sermoniella lagen? Gud skriver lagen i hjärtat men hur fungerar det i praktiken? Jag tror att Guds tio bud blir skrivna i hjärtat på dom som tror och när man gör fel så bevisar samvetet att man har syndat. Hur kan Gud mena att hedningarna skulle förstå rätt och fel om dom inte följer gamla testamentets lag? Jag vet att den fysiska lagen endast kan användas som en "skolmästare" för de som inte är frälsta, Rom 7:6-7:7 men även utan den bokstavliga lagen kan vi som lever i ett modernt samhälle med massor av företeelser som inte bibeln ta upp (rökning, film,mm) avgöra vad som är synd och inte. Hur? Jag tror att det går att avgöra vad som är rätt och fel genom att testa varje gärning mot kärlekslagen endast. Att hårdhjärtat säga till sin nästa: Jag struntar i hur du mår av det som jag gör för det finns ingen lag mot det, visar ju att man inte agerar i kärlek, alltså Om det man gör inte ärar Gud och hans attribut eller sårar en broder eller syster (inklusive make/maka) är det förmodligen en synd mot kärlekslagen. 1 kor:13  Joh 17:26 Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem och jag i dem. ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av MANINNABLOGGEN.