Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Bevara oss från kommunism och feminism i kyrkan!


Ett inlägg från bloggen: MANINNABLOGGEN


Publicerad den 3 juli 2015 20:08. Läs inlägget på bloggen här.

Kyrkan skulle inte vara en politiskt korrekt institution. Den sanna kyrkan har Jesus Kristus som huvud och bibeln utgör dess stadgar. Församlingen består av troende människor, män, kvinnor och deras barn, gifta, ensamstående, gamla och unga.Det är också sant att i Kristus är vi inte man eller kvinna, inte rik eller fattig. Det betyder att Gud inte har anseende till person, att alla troende är lika mycket värda i hans ögon.Detta tar inte bort det faktum att vi fortfarande lever här på jorden, detta borde inte blandas ihop. Vårt gemensamma människovärde förändrar inte att vi har olika roller i kyrkan och i samhället vilket har blivit en högst modern åsikt i vår tid att tro. Vår köttsliga kropp som vi har fått av Gud vittnar själv om att vi är skapade till olika uppgifter. Bibeln är tydlig med att vi är lika mycket värda men den är lika tydlig med att vi måste underordna oss Herren och den roll han har givit just till oss, annars lever vi fortfarande i opposition till hans ord.Även i kretsar där man talar varmt om Evangeliet och den sanna läran är det ofta fortfarande en stark förankring i det moderna samhällets sätt att förhålla sig till sina guds-givna roller inom församlingen.Många av dom problem vi kämpar med när det kommer till inbördes stridigheter, ovilja till evangelisation, brist på tillväxt och utdöende församlingsgemenskap kan ha sin rot i detta ganska icke omtalade problem.Det råder en enorm slöhet, ovilja eller okunskap angående just församlingsmedlemmarnas olika uppgifter beroende på faktiskt vem/vad man är.Om vi ständigt ensidigt betonar och upprepar liksom ett mantra: "Allas lika värde" fast a la den kommunist/ feminist "likabehandlings-lagen" som inte inkluderar de bibliskt troende (som faktiskt blir förföljda på ett eller annat sätt under detta "fria" ramverk). Här riskerar vi att fullständigt glömma bort eller välja bort Herrens bud när det kommer till just män, kvinnor och barn, de ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av MANINNABLOGGEN.