Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Missionen sker genom barnen


Ett inlägg från bloggen: Den nakne predikanten


Publicerad den 31 maj 2015 09:09. Läs inlägget på bloggen här.

Dagens texter innehåller ett missionsprogram för kyrkan. Det ser ut såhär;

på samma sätt som kunskap förr gick från far till son ska Guds budskap och Guds ande gå från människa till människa,
den som nås av budskapet ska bära det i sitt hjärta var hon än går och förmedla det till människor hon möter, och
det ska ske underifrån, genom barnen, i enkelhet, som en gräsrotsrörelse.

Grundförutsättningen är att Guds ord har fördolts för de kloka och mäktiga för att det ska förmedlas genom de barnen. Relationen mellan Fadern, Sonen och Anden bildar mönster för hur kyrkan ska arbeta. Fadern har ju anförtrott allt åt Sonen, och det är genom honom som Guds ord och Ande ska nå oss människor.
Det är i mötet med barnen som den första och grundläggande missionskontakten sker. Och i det mötet kan vi heller inte bara vara ”faderliga” och tro att vi kan allt och de är oskrivna blad. Blev inte Gud själv ett barn för att lära världen att tro? Gud har ju fördolt sin sanning för de kloka. Om vi tror oss vara kloka missar vi alltså poängen. Här ligger kanske ett frö till inre självprövning för kyrkan? Att inte sätta den faderliga rollen på piedestal utan minnas att Sonen lät barnen komma till honom för att Guds rike tillhör sådana som de.
Mattias ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Den nakne predikanten.