Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Du som vill livet och kärleken


Ett inlägg från bloggen: Elise bönblogg


Publicerad den 13 mars 2014 07:07. Läs inlägget på bloggen här.

Gud, du som i allt vill livet och kärleken
du som outtröttligt och förtvivlat
kämpar mot det som hotar dem
vi ber om mod att kämpa med dig
ge oss tillit till din vilja
och insikt om vårt ansvar
Vi ber om kraft till alla människor
som kämpar mot varandra, mot dig och mot sig själva
att orka förändring och istället kämpa med
Gud, låt oss inte lamslås av vanmakten
utan hjälp oss att se vad som är i vår makt
vad som är i din
och att se var maktlösheten tar vid
hjälp oss att våga göra som du
och stanna även där
bortanför gränsen för vad vi kan göra
för att dela och bejaka det liv och den kärlek
som inte ens maktlösheten lyckas släcka
det liv och den kärlek som växer sig starka
när de tycks vara som allra svagast
Gud, du som i allt vill livet och kärleken
du som outtröttligt och förtvivlat
kämpar mot det som hotar dem
vi ber om mod att kämpa med dig
ge oss tillit till din vilja
och insikt om vårt ansvar ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Elise bönblogg.