Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Andens gåvor


Ett inlägg från bloggen: Kristen meditation


Publicerad den 19 maj 2014 20:08. Läs inlägget på bloggen här.

Vad som händer i meditationen just då vi sitter med ordet, är faktiskt inte så viktigt. Detta är svårt att acceptera för många idag. Man vill ha direkta effekter. Men oftast händer ingenting särskilt faktiskt. Det är lite som en flygresa på ordentligt hög höjd - bara moln och ibland lite blått. Det är allt. Tråkigt? Javisst. Men resan är det viktiga. 

Denna sorts bön handlar inte om att ha det trevligt genom märkliga tillstånd eller njutningsbara inre resor. Det handlar om att se det triviala. Det är sant. Att sitta ner några minuter med det lilla ordet flera gånger om dagen och hålla sig till det just när du sitter innebär att du mer och mer accepterar det som är sant och trivialt i ditt inre liv. Den acceptansen gör det möjligt för Gud att fylla ditt liv på ett annat sätt.

De förändringar som så småningom kommer ur meditationen märker du i relationer till andra människor och djur och till naturen. En annan person kan säga till dig att du har förändrats på ett gott sätt. Det märks mer utåt än i till dig själv. I Galaterbrevet 5:22 finns en lista på andens gåvor som alla stämmer med meditationens frukter:

22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. 26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

Var och en av oss vet ganska väl hur det är ställt med våra egna personliga resurser vad gäller dessa gåvor -- och var det saknas mycket ! Notera att kärlek kommer först. Många vet hur genomgripande god kärleken kan vara när den kommer fram i vårt liv, och hur fattigt allt annat är utan den. Den meditativa bönen gör oss kanske inte mer kärleksfulla men lämnar öppet för Hans kärlek att komma in i oss, bered ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Kristen meditation.