Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

När emotionerna sköljer över oss


Ett inlägg från bloggen: Kristen meditation


Publicerad den 3 maj 2014 10:10. Läs inlägget på bloggen här.

Fråga: Hur ska jag jag meditera när jag översköljs av känslor som inte alls har någon andlig innebörd, som bara jagar mig och föder tankar jag inte vill tänka?

Svar: Detta är en mycket vanlig fråga och vi måste ta den på allvar. Den enkla svaret är att hålla sig till ordet. Det går att ständigt återvända till böneordet och inte helt sköljas med av känslorna. Det går ännu bättre för en del av oss, om vi har attityden studera. Vi studerar böneordet genom att säga det mentalt och lyssna på det när vi säger det. Vi studerar och får ett slags kunskap, inte empirisk mätning utan mer som hantverkets kunskap. Men också en kunskap om hur det andliga omfattar det världsliga och övervinner det till slut.

Det är kanske också likt att gå i regnväder och regnet sköljer mot oss, men vi har den här skylten med vårt korta ord som vi tittar på gång på gång och säger ordet med våra läppar. Vi studerar detta ords närvaro när vi säger det. Vinden blåser och regn stänker i ansiktet men ingenting hindrar oss från att studera ordet, säga det, vara med ordet snarare än med vädret. En del av oss kan också se en viss tjusning med dåligt väder och att övervinna det med vår promenad i det med böneordet.

På ett vidare plan kan vi säga att detta är en väg mot evigheten som innebär ett arbete. Vi översköljs av passiva emotioner, för att använda en term som Spinoza använde för att beteckna oönskade vågor av affekter och känslor. Han sa också att vi slipper dessa passiva emotioner så snart vi inte har det tankeobjekt som föder dem. Det är ett genialt drag hos Spinoza att så tydligt ange en mekanism inom oss. När vi inte har objektet för emotionen dör den ut. Om vi inte tänker på en viss person som skadat oss, kan emotionerna inte hållas vid liv.

I meditationen ersätter vi objektet som ger emotionen liv med böneordet. Vi studerar vad som sker när vi säger ordet och lyssnar till det. På det viset är ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Kristen meditation.