Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Virus


Ett inlägg från bloggen: OmGudFinns2


Publicerad den 7 april 2009 19:07. Läs inlägget på bloggen här.

När jag var barn talade man oftast om baciller, när det handlade om sjukdom. Ibland sa man bakterier.  Efter vad jag tycker mej ha förstått så är en bacill en sorts bakterie. Vissa sjukdomar kunde bekämpas med sulfapreparat. Efter något antal år kom första gången jag hörde ordet  v i r u s .   Ofta i samband med ordet polio eller influensa.  Och man fick höra att en viss sjukdom  orsakades av virus  och att dessa virus i många fall kunde bekämpas effektivt med penicillin eller antibiotika. Och det behövdes, för virus var något starkare och mera  ödersdigert, fick man en känsla av. Virus kan slå väldigt hårt och det utbryter då och då influensaepidemier och då hör man talas om möjligheten till vaccination. Så begreppet virus har vi människor stor respekt för. Det är något litet  som kommer in i människokroppen, men som ställer till väldig skada i en del fall. På 80-talet och 90-talet började persondatorerna komma in i allt fler svenska hem. Meningarna var och är fortfarande ganska delade, om man vill ha in en dator i hemmet. Jag ska inte gå inte i den diskussionen. Men antalet datorer i hemmen stiger.  På 90-talets början rörde sej diskussionen oftast om själva datorn och styrprogrammen som hör till. Redan då hördes rykten om något som kallades datorvirus eller datavirus. Sedan några år har begreppet Internet kommit för att stanna. Före internet brukade virus spridas genom att man använde disketter, där det fanns virus. Men   j a g   ska   o c k s å   stanna upp ett tag. För, redan innan internet, hörde man talas om datavirus, och i fortsättningen menar jag datavirus om jag inte säjer något annat. Internet har ju den egenskapen att min dator kan ha förbindelse med en annan dator över en telefonlinje. Ungefär så. På det sättet kan virus spridas. Genom smitta om man  vill kalla det så.  Ett sådant virus består i princip av ett litet program, som  brukar ligga gömt inne i ett ann ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av OmGudFinns2.