Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Plombering??


Ett inlägg från bloggen: OmGudFinns2


Publicerad den 13 mars 2009 15:03. Läs inlägget på bloggen här.

Jag har  tänkt så här.   Det kanske inte  ä r   t ä n k t  att vi ska kunna fatta sådana här saker som evigheten ochliknande, med vår mänskli- ga hjärna, så länge vi vandrar här.  Våra hjärnor sägs ju ha outnytt- jade resurser, enligt vetenskapsmännen. Man kunde kanske säga att hjärnan är ”plomberad” för att tills vidare användas här på jorden.  När vi kommer till himmelen tas plomberingen bort. Det blir ungefär som när vi importerar vissa lätta motorcyklar från Tyskland och det sätts plomberingar på dem för Sverigebruk  för att de ska  vara mopeder, som ju bara får köras i 30 km/tim.  De är utrustade med mycket mer kapacitet, men i vårt land ska de vara plomberade.  Det kan vara ett liknande förhållande med hjärnan och sådana saker som att försöka greppa evigheten.  Självmordet och evigheten Man säger ibland om dem som begår självmord, att de ”tar livet av sig”. Det kan ju vara sant till en viss del. Men bara till viss del. Man kan egentligen inte alls ta livet av sig.  Det man kan göra är att göra slut på jordelivet, så att man kroppsligen dör, stoppas i en kista och begravs i jorden. Jag säger inte detta för att göra livet svårare för den som har en anhörig som har begått självmord.  Utan för att få eventuella självmordskandidater att låta bli. Jag säger det inte heller för att uttala mig om hur det går för den som tar detta steg. Det kan jag inte uttala mig säkert om. Mänskligt sett är det ju ett brott mot femte budet: Du skall icke dräpa.  När man syndar, kan man efteråt be Gud om förlåtelse. Om man begår självmord, kan man  inte längre påverka någonting. Såtillvida är man död. Och man kan inte heller be om förlåtelse.  Och då kan man mänskligt sett  inte heller få det. Evigheten ska vi nog inte försöka förstå. Vi måste ju inte förstå den för att tro på den. Men kanske vi kan lära oss ”förstå oss på den”.  Vi bör kanske  inte  t ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av OmGudFinns2.