Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Fråga Gud


Ett inlägg från bloggen: Saltbiten


Publicerad den 19 juli 2013 18:06. Läs inlägget på bloggen här.

Glad över dagens matbordsdiskussion. En sak som behandlades var lidande och vår inställning inför det. Man kan dra två helt olika slutsatser inför orättvisor och lidande: 1. "Eftersom det finns så mycket lidande kan jag inte tro på Gud". 2. "Eftersom det finns så mycket lidande så kan jag inget annat än tro". Vi har flere exempel i historien där människor sett lidande och istället för att dra sig bort från Gud frågar Honom "vad vill Du jag skall göra för att skapa förändring?" Tänk om t.ex. röda korsets grundare Jean Henri Dunant skulle ha dragit den första slutsatsen inför det lidande han såg. Istället samlades han med några vänner för att studera bibeln och för att lära sig att hjälpa andra. Han var den andra generationen is in familj. Hans far hade gett honom ett exempel genom att bl.a. hjälpa föräldralösa. Så egentligen var det hans far, hans familj som "grundade" röda korset. Det avgörande var ju inte själva grundandet av organisationen utan den grundinställning som såtts i hans hjärta. Livet är till för att multipliceras. På gott och ont. Dunant är bara ett exempel. Vi tror ofta felaktigt att det är Gud som ansvarar för jorden. Det är vi som har ansvaret. När Gud hade gjort sitt, vilade Han och sade "lägg jorden under er". Det är vår uppgift. Att skapa verklig förändring behöver vi leva med rätt inställning inför Gud och fråga honom vad Han kallat oss till. Alla skall inte hjälpa de fattiga, lindra konkret lidande. Vissa skall ha inflytande i hur vi skall se oss själva, Gud och vår värld. Alla har en plats och vi hittar den genom att fråga Honom som skapat allt och sedan ge vårt liv till det. Vi behöver inte bara hjärntvättas utan också hjärttvättas för att se hur vi på rätt sätt kan förvalta våra liv. I Dunants liv var det Guds ord som förvandlade honom och det bär frukt än idag. Röda korset verkar i 188 länder. Detta bara för att någon frågade Gud. Det sorgliga är ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Saltbiten.