Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Boken om mitt liv


Ett inlägg från bloggen: Saltbiten


Publicerad den 15 mars 2012 14:02. Läs inlägget på bloggen här.

”Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit ”. (Ps. 139:16)
Gud skriver historia från slutet, mot början. Han ser början och slutet på en och samma gång. Han är inte bunden av tid och rum. Detta är för oss omöjligt att förstå.
Däremot är det oerhört viktigt att förstå det Gud vill att vi skall förstå av detta. Ett exempel är det som skrivs ovan, att våra dagar var ”bestämda innan någon av dem hade kommit”.

Trots att de redan är skrivna, betyder inte att det automatiskt blir som det är skrivet. Våra dagar är alla skrivna, men samtidigt skrivs de. Gud har förberett allt enligt sin plan men detta påtvingas inte på oss, utan vi måste söka det och ta emot det. Det bygger inte heller på våra prestationer, vår kraft eller förmåga, utan enbart på vår inställning gentemot Gud

Som troende säger man ofta att ”Gud leder mej”. Det tror även jag. Jag tror att vi alltid är i Guds ”ledning”. Däremot tror jag inte att vi alltid är i Guds plan och vilja.
Gud leder oss alltid enligt vårt hjärtas tillstånd. Han leder oss med syftet att vi skall börja lyssna till Honom med rätt inställning. Vi har så lätt att peka finger mot Gud när han inte betett sig som vi vill, enligt våra villkor och vår tidtabell.
”Synd” betyder att ”missa målet”, dvs vårt oberoende och självständighet är det onaturliga tillstånd där det skapade skapar sin egen mening utan den som menade något. Det har sedan konsekvenser i moralisk svaghet. Synd är alltås inte i första hand moralisk svaghet utan just inställningen till Gud.
Frälsning är inte heller att vi blir frälsta från en konsekvens utan relationen till Gud upprättas enligt Hans kriterier.
Stolthet är det enda hindret för att kunna ta emot nåd. Då jag säger ”nåd”så betyder det inte enbart förlåtelse utan även Guds plan för oss. Så ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Saltbiten.