Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Leva Kristus - inte den världsliga tron


Ett inlägg från bloggen: Leva kristus


Publicerad den 9 januari 2014 18:06. Läs inlägget på bloggen här.

Jesus Kristus är vägen till fullkomlig frid för Han har död för oss alla och ger det nya livet till oss alla. Går det att ha en sådan frid på egen hand? Nej sålänge vi i praktiken tror på vår världsliga person går det inte. Vi måste identifiera oss med Kristus om det ska gå att leva i sådan frid. Om du känner ofrid så beror det på vad du egentligen tror på. Du tror, medvetet eller inte, på rätten till att förvärva och försvara personlig egendom i form av ära, heder, rikedom, prestation i världen.
Att försöka lägga Kristus till det andra, såsom kyrkorna och religionerna oftast gör, kommer inte att ändra på ditt världsliga liv och tron på din person i världen. Det kommer att göra dig kyrklig eller religiös och det kanske är en förbättring. Men Jesus talar om att du identifierar dig med Honom endast. Han säger: kom till mig. Det är något annat. För att göra det måste du släppa världen, släppa fasthållandet vid din världsliga person med dess bedömningar av allt, särskilt religiösa ting. Här är JA ett jag och Nej ett nej, det finns ingen kombination mellan de båda. Vi kan aldrig lyckas anpassa Jesus Kristus till världen, vi får endast en föreställning som i använder i världen. Vi finner aldrig frid eller lycksalighet den vägen.
Vi kan se läget i en bild. Några barn faller ur en båt en sommardag och de flyter en stund på ytan tack vare alla kläder de har på sig. De vuxna kastar en boj åt dem och kastar sig också själv i vattnet för att rädda barnen. Barnen ignorerar bojen och sjunker innan de vuxna hunnit fram till dem. De trodde nämligen att de skulle flyta vidare och behövde inte någon räddningsboj. På samma sätt är det med världens barn. De tar inte emot Jesus Kristus på riktigt, även om de kanske bekänner sig tro på den kristna religionen. De tror nämligen inte att de verkligen behöver Jesus Kristus för att leva vidare. Därför ignorerar de i hjärtat den räddning ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Leva kristus.