Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Exempel på min Bibelstudiemetod


Ett inlägg från bloggen: Tankebyggnader


Publicerad den 10 februari 2016 06:06. Läs inlägget på bloggen här.

Steg 1: Be till Gud att Han ska leda dig i ditt studerande av Bibeln.Gud led mig nu när jag ska studera Johannes 1.Steg 2: Läs högt den text du har valt att studera. Stanna inte upp för att reflektera utan läs bara på.Jag läste Johannes 1 högt.Steg 3: Läs texten igen fast tyst. Nu får du stanna upp och reflektera, eller hoppa framåt eller bakåt i texten om du vill. Till varje kapitel ska du skriva ner minst en kommentar eller fråga.Vers 18: Varför står det att Jesus är gud med liten bokstav?

Vers 25: Messias, Elia, Profeten. Vad står det om dessa i GT? Och varför får Elia den stora äran att nämnas här? Och står det inte någon annanstans att Elias ande var i Johannes?
Vers 41. Vad står det om Messias hos profeterna och i Mose lag?
Vers 42. Namnbyte – varför?
Vers 46. Varför såg man ner på Nasaret?
Vers 47-49. Cool konversation.
Vers 51. Hur menar Jesus?Steg 4: Ta reda på bakgrunden till din utvalda text, t.ex. genom att läsa om texten i ett Bibellexikon. Reflektera också kring dina kommentarer och besvara dina frågor med hjälp av Gud, Bibeln, Bibellexikon, Internet, andra människor eller något annat som kan hjälpa dig.18: Varför står det att Jesus är gud med liten bokstav?
Svar: Det är översättarens val. I andra översättningar finns varianter med stort G. Det som är poängen är att Jesus är så nära Gud att själv är Gud.


25: Messias, Elia, Profeten. Vad står det om dessa i GT? Och varför får Elia den stora äran att nämnas här?
Svar: Det stod en hel del om dem som jag inte orkar skriva ner. Att Elia nämns är för att Gud hade sagt att Elia skulle komma tillbaka.

41. Vad står det om Messias hos profeterna och i Mose lag?
Svar: Mycket som jag inte orkar skriva här.

42. Namnbyte – varför?
Svar: För att betona och stärka Petrus kallelse att vara klippan som kyrkan ska byggas på.

46. Varför såg man ner på Nasaret?
Svar: Förmodligen för att det var en liten håla.

51. Hur menar Jesus med äng ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Tankebyggnader.