Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Min Bibelstudiemetod


Ett inlägg från bloggen: Tankebyggnader


Publicerad den 10 februari 2016 00:12. Läs inlägget på bloggen här.

Steg 1: Be till Gud att Han ska leda dig i ditt studerande av Bibeln.Steg 2: Läs högt den text du har valt att studera. Stanna inte upp för att reflektera utan läs bara på.Steg 3: Läs texten igen fast tyst. Nu får du stanna upp och reflektera, eller hoppa framåt eller bakåt i texten om du vill. Till varje kapitel ska du skriva ner minst en kommentar eller fråga.Steg 4: Ta reda på bakgrunden till din utvalda text, t.ex. genom att läsa om texten i ett Bibellexikon. Reflektera också kring dina kommentarer och besvara dina frågor med hjälp av Gud, Bibeln, Bibellexikon, Internet, andra människor eller något annat som kan hjälpa dig.Steg 5: Fundera över vilken vers som är viktigast i hela texten du studerat.Steg 6: Fundera över en tillämpning som du med inspiration av Bibelstudiet vill tillämpa i ditt eget liv. Skriv ner tillämpningen på ett ställe så att du kan gå tillbaka och titta på dina tillämpningar i framtiden som påminnelse. Skriv "Jag, ditt namn, ska ... ... tillämpning .... ..."Steg 7: Nämn din tillämpning för Gud och be Honom om hjälp att applicera tillämpningen i ditt liv.Steg 8: Applicera tillämpningen i ditt liv.Hoppas du blir välsignad av denna metod. (Man kan göra om den så att den passar en själv bättre, det är inte denna metod som min vän lärde mig utan detta är en metod jag utvecklat med inspiration av den metod han använder).I nästa inlägg kommer jag att visa ett exempel på denna metod. ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Tankebyggnader.