Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Sveriges folk vilselett angående ENERGI. CO2


Ett inlägg från bloggen: Han lever


Publicerad den 21 juni 2022 21:09. Läs inlägget på bloggen här.

 
https://nyadagbladet.se/insandare/energiministern-forsoker-vilseleda-svenska-folket/
 
Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) försöker vilseleda svenska folket med egenfabricerade uppgifter och hänvisar till rapporter som inte existerar. Farmanbar har också lämnat osanna och felaktiga påståenden som exempelvis ”om kärnreaktorerna inte stängts hade elpriset kunnat vara ännu högre än de är i dag”.
 
Allt grundar sig på århundradets största politiska misstag, då fungerande kärnkraftsreaktorer i förtid stängts och tagits ur drift till följd av införd skatt på termisk effekt (effektskatt) under åren 2014-2018 av S-MP regeringen. Skatten var subvention till förmån av väderberoende energislag som vind- och solenergi, vilket lett till att fyra kärnkraftsreaktorer togs ur drift.
 
Enligt Vattenfalls elproduktionschef Torbjörn Wahlborg hade något beslut om förtida nerläggning av fungerande kärnkraft aldrig genomförts utan den införda effektskatten. Utöver effektskatt har även höjda avgifter och säkerhetskrav införts, som förbud av brytning och anrikning av uran. Långa beredningstider för slutförvar av använt kärnbränsle har även införts med underlag från en mastersuppsats angående kärnkraftens olönsamhet, författat av en inte utexaminerad finsk tandläkarstudent, som dessvärre tillstyrkts av regeringen S-MP. Denna uppsats ansågs var mer trovärdigt än 40-års forskning av Svensk kärnbränslehantering (SKB).
 
Före dessa beslut lovade dåvarande klimat- och miljöminister (2014–2016) Åsa Romson (MP) att kärnkraftsreaktorer skulle stängas under MP:s mandatperiod, med uttalande i SVT: ”Vi ska säkerställa att det stängs kärnkraftsreaktorer under den här mandatperioden”. Utöver har politisk styrning medverkat till utbyte av styrelseledamöter i Vattenfall ”i syfte att göra bolaget ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi”.
 
Är d ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Han lever.