Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Malmös kyrkoherde lyfter fram ”polyamori” /NEJ


Ett inlägg från bloggen: Han lever


Publicerad den 22 juni 2022 22:10. Läs inlägget på bloggen här.

https://nyadagbladet.se/inrikes/malmos-kyrkoherde-lyfter-fram-polyamori/
 
  NEJ NEJ NEJ säger jag o många med mig.  /Anji
 
 

I Malmö vill präster i Svenska Kyrkan uppmuntra till samtal om polyamori, det vill säga att man lever i mer än en kärleksrelation åt gången. Kyrkoherden Gunilla Hallonsten vill bland annat tala om ”bristerna i tvåsamheten” och ”den romantiska drömmen om den ende”.
Under sommarens Pride-festival bjuder Svenska Kyrkan i Malmö in till samtal om polyamori i S:t Johannes kyrka. Man menar att den traditionella kristna synen på förbundet mellan två människor och kravet det ställer på oss människor kan vara ouppnåeligt.
 
”Guds förlåtelse och försoning genom Kristus öppnar ständigt upp för kärlekens nya möjligheter och flöden”, skriver kyrkoherden Gunilla Hallonsten och prästen Helena Myrstener i en debattartikel i Kyrkans Tidning.
 
Debattörerna menar att man behöver tala om ”bristerna som finns i tvåsamhetsnormen” och den ”romantiska drömmen om den ende”. Samtidigt hänvisar man till den höga skilsmässostatistiken och menar att skilsmässorna skulle kunna minska i antal om människor slapp känna exempelvis rädsla för uppbrott i samband med ”erkännandet av ytterligare en romantisk person”.
”Det svenska samhället accepterar i dag helt självklart en slags flersamhet som tar sin början i en tvåsamhet som kan brytas genom en skilsmässa, varpå sedan ett nytt äktenskap kan följa med löften som ännu en gång avges framför ett altare”.
 
 
Samtidigt som man verkar vilja ge upp den klassiska romantiska drömmen betonas att kärleken är och bör vara i centrum inom den kristna tron. Med det menar man att kärleken är omöjlig att begränsa samt ”inte bör kontrolleras av normsystem”.
 
Sofie Perssonsofie.persson@nyadagbladet.se
Polyamori, polygami och öppna förhållanden
Att människor utövar, har förmågan eller en önskan om att utöva kärleks ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Han lever.